Día de los Muertos - Den mrtvých

2.11.2019 16:00 Žluté lázně

/CZ/

VZPOMÍNKA NA MRTVÉ NEMUSÍ BÝT SMUTNÁ - během DÍA DE LOS MUERTOS se soustředíme pouze na pozitivní věci.

Aby jste zažili tu pravou atmosféru DÍA DE LOS MUERTOS / Dne mrtvých  nemusíte jezdit až do Mexika. Přijďte do stanu za Tančírnou, kde pro Vás chystáme zajímavý program. Určitě nezapomeňte na tématické kostýmy a líčení ve stylu calavera !!

Pestrý program nabídne : Mariachi Azteca de Praga (originální mexické Mariachi), bohatý program pro děti i celou rodinu (dětská dílnička, DÍA DE LOS MUERTOS pexeso, pouťové atrakce, dětský koutek, fotokoutek, taneční workshop) a v průběhu celého dne vás bude provázet DJ John Beats.

Nebude chybět tradiční OFRENDA (oltář). Jedním z aspektů Día de los Muertos jsou krásné oltáře, nazývané ofrendy, které vytvářejí rodiny a přátelé zemřelých. Oltáře jsou přizpůsobeny tak, aby zahrnovaly fotografie mrtvých, drobnosti, které jim patřily a někdy i jejich oblíbené jídlo. Kromě toho každý oltář obsahuje objekty, které představují čtyři prvky: zemi (květiny nebo potraviny), vítr (tradiční papírové transparenty), oheň (svíčky) a vodu.

- změna programu vyhrazena -

/EN/

REMEMBRANCE OF THE DEAD MUSTN´T BE A SAD OCCASION - during DÍA DE LOS MUERTOS, we focus only on positive things.

You don't have to travel all the way to Mexico to experience the real atmosphere of DÍA DE LOS MUERTOS / Day of the Dead. Come to the tent behind Tančírna, where we are preparing an interesting program for you. Remember to bring themed costumes and calavera style make-up !!

The varied program will offer: Mariachi Azteca de Praga (original Mexican Mariachi), a rich program for children and the whole family (children's workshop, DÍA DE LOS MUERTOS memory game, fairgrounds, children's corner, photo corner, dance workshop) and DJ John Beats will accompany you throughout the day.

There will be the traditional OFRENDA (altar), which represents four elements - earth, wind, fire and water.

- change of programme is reserved -

Facebooková událost

Kontaktní form 1)