Ajahn Tong Sirimangalo ve Žlutých lázních

4.12.2018 10:00 Žluté lázně

S velkou radostí a pokorou jsme ve Žlutých lázních přivítali jednoho ze světově nejrespektovanějších žijících učitelů Vipassany, mistra Ajahn Tonga, který v rámci své cesty po Evropě krátce navštívil i Prahu. 

Ctihodný Ajahn Tong Sirimangalo zasvětil svůj život cvičení a učení meditace Satipatthana Vipassanā Kammatthana (meditace vhledu postavená na čtyřech základech všímavosti). Mnichem se stal v roce 1934 a strávil přes 60 let učením meditace a zakládáním a rozšiřováním meditačních center v celém Thajsku; je opatem buddhistického kláštera Wat Chom Tong (provincie Chiang Mai), ve kterém je též mezinárodní meditační centrum a pojme 300 meditujících. Je hlavní meditační mistr Vipassanā Kammatthana v severním Thajsku a jeden z nejuznávanějších thajských učitelů meditace.
 

Další informace o návštěvě Ajanh Tonga a jeho spolupracovníků v Praze najdete na  www.tisarana.cz

-změna vyhrazena-

Kontaktní form 1)