Pro média

Tiskové a obrazové materiály a podklady pro novináře a média. Máte-li zájem o konkrétní podrobné informace, týkající se provozu a projektů pořádaných ve Žlutých lázních, využijte kontakt na oddělení PRESS.

Hana Tietze
tisková mluvčí Taiko, a.s.
+420 602 168 014
press@taiko.cz