NOVÁ ZÁBAVNÁ A VZDĚLÁVACÍ HRA

"PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ"

Představujeme vám opravdovou formu interaktivní společné zábavy, kterou je právě otevřená nová areálová hra ve Žlutých lázních. Jmenuje se "Po stopách pražských pověstí" a jedná se o zábavnou a vzdělávací společenskou hru v přírodním areálu. Přijďte si prožít dobrodružnou dvouhodinovou cestu pražskou historií, jejími příběhy a pověstmi a seznámit se s postavami legend i pohádek staré Prahy. Velká mapa a indicie v krásném přírodním areálu Žlutých lázní vám budou dobrými průvodci a společníky. 

Připomenete si, co již znáte, dozvíte se možná, co jste ještě nevěděli a zažijete to opravdové „putování historií“!!
 


KOMENTÁŘ / ARGUMENTACE HRY:

Nové areálová zábavná a společenská hra „Po stopách pražských pověstí“ je připravena pro žáky základních a středních škol, rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Jedná se o interaktivní, vědomostní hru, která nabízí hráčům kombinaci pohybu v atraktivním prostředí přírodního areálu Žlutých lázní, ve spojení se společnou zábavou a možností získat nové vědomosti. Hlavním tématem nové hry je průřez dějinami Prahy od doby Přemyslovců až po současnost. Pomocí kvízů, hádanek, šifer a přesmyček, hráči postupují v mapě a plní úkoly. Mapa a indicie provází hráče zábavnou a intuitivní formou českou historií a poskytuje jim řadu informací i o méně známých příbězích a pověstech. Koncepce a zaměření hry přináší žákům škol rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti prvouky, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu. 

Ideální formou je hra ve dvojici nebo skupině, která násobí společný zážitek a podporuje vzájemnou spolupráci mezi hráči v kolektivu. Doporučeným herním modelem je společná, spolupracující skupina 1- 5 osob. 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIP HRY:

Princip hry je jednoduchý. Na startu obdrží hráč či skupina velkou herní mapu a základní instrukce k celé hře.

Během procházky po areálu nachází postupně jednotlivé indicie, které mu pomáhají při řešení úkolů. Součástí některých indicií je nápověda vážící se k dané otázce, součástí jiných indicií, je přesná instrukce, jak daný úkol či hádanku řešit. Cílem hry je zodpovězení všech otázek a splnění dílčích úkolů, které se na mapě skrývají pod očíslovanými klíči. Indicie jsou rozmístěné v areálu na viditelných, bezpečných a snadno přístupných místech.

Časová náročnost hry záleží na počtu hráčů a vybrané úrovni náročnosti. K celému absolvování hry doporučujeme počítat s časem minimálně 2-3 hodin. Doporučujeme počítat s minimálním časem na absolvování hry a začít ji s dostatečným předstihem! Hra bude pro návštěvníky k dispozici dle uvedené otevírací doby.

Školy si budou moci vybraný termín předem rezervovat na uvedené emailové adrese.

 

ZÁKLADNÍ HERNÍ SET:

  • Základní herní set obsahuje velkou oboustrannou hrací mapu a návod s instrukcemi ke hře. Po absolvování hry obdrží každý účastník i obálku s řešením všech úkolů a dárkový certifikát. 

MÍSTO: AREÁL ŽLUTÝCH LÁZNÍ

  • Hra bude probíhat v prostoru centrální části areálu Žlutých lázní. Indicie budou rozmístěny na velké a malé travnaté louce, na velkém mole, podél zpevněných cest, na venkovních částech objektů. Budou vždy dobře viditelné a snadno dostupné. Je připravena i tzv. „mokrá varianta“ v případě nepříznivého počasí, takže ani pár kapek deště nezkazí vaše společné dobrodružství! Hráči mají k dispozici jakýkoliv krytý prostor v areálu Žlutých lázní, kde se mohou schovat a pouze vybíhat pro jednotlivé indicie.
  • Zároveň si zde můžete zakoupit i občerstvení. Celý areál je bezpečný, přehledný a poskytuje základní hygienické a sociální zázemí. V době konání hry bude přítomen i manager hry a provozní personál, který vám bude ochotně nápomocen radou i pomocí.

PŘÍCHOD / PŘÍJEZD DO AREÁLU ŽLUTÝCH LÁZNÍ

  • Hru si můžete objednat u koordinátorky areálové hry / jenny.nehezova@taiko.cz tel.+420 602 424 592 . Objednávka je nutná min.dva dny před termínem.
  • V případě, že přijedete vlastním vozem, můžete využít velké areálové parkoviště. Ideálním spojením MHD jsou tramvaje číslo 3 a 17, stanice "Dvorce" a po pohodlné stezce se asi 300metrovou procházkou směrem zpět do centra dostanete ke vstupu do areálu Žlutých lázní přes vnitřní parkoviště.
     

ŠKOLY

pondělí - neděle na objednávku 250,- Kč / mapa
skupina (1-5 osob)

DRUŽINY

pondělí - neděle na objednávku 250,- Kč / mapa
skupina (1-5 osob)

VEŘEJNOST

pondělí - neděle na objednávku 500,- Kč / mapa
skupina (1-5 osob)

* doporučený poslední termín pro registraci / zahájení hry 18:00 hod  
 (délka trasy ca 2 - 3 hodiny)

Případné další informace a rezervace termínů na info@zlutelazne.cz
 

VYZKOUŠEJTE SI SAMI... 
... aneb
 MALÁ OCHUTNÁVKA HRY!

Zkuste pro začátek, bez mobilu a počítače, odhalit jeden z našich příběhů a úkolů. A co potom? Zavolejte kamarádům či známým a můžete společně vyrazit za opravdovým velkým putováním historií Prahy! Žluté lázně se svou novou hrou čekají právě na vás!

Kontaktní form 1)