HISTORIE AREÁLU

Více než staletá historie vzniku areálu Žlutých lázní se datuje do roku 1910. Rekreační, sportovní a odpočinkový areál představoval kultovní místo, kde se scházeli Pražané i návštěvníci hlavního města, společně se slavnými osobnostmi své doby, umělci, sportovci a herci.

STALETÁ HISTORIE AREÁLU

Období největší slávy prožívaly Žluté lázně ve 30. až 60. letech minulého století.
Právě v této době byli návštěvníky lázní takové osobnosti jako “král komiků” Vlasta Burian, slavný fotbalový internacionál Josef “Pepi” Bican, filmová hvězda Olga Schoberová a mnoho dalších.

KATASTROFÁLNÍ POVODNĚ 2002

Zájmem komunistického režimu nebylo tyto slavné tradice a historii rozvíjet, takže areál sloužil výhradně jako veřejný odpočinkový park, a nebylo věnováno dostatek prostředků na jeho rozvoj a modernizaci. S nástupem nového režimu se objevilo několik neúspěšných projektů, a důsledkem bylo pozvolné chátrání celého areálu. Doslova katastrofou byly ničivé povodně roku 2002, které celý areál postihly naprosto devastujícím způsobem.

NOVÁ ÉRA

Novou nadějí pro obnovu byla nová provozovatelská smlouva se společností Taiko. Ta ihned započala s rozsáhlou a kompletní rekonstrukcí areálu s cílem obnovení jeho charakteru a plného provozu pro veřejnost. Díky mimořádným finančním investicím a osobnímu nasazení se podařilo v roce 2005 celý, více než 35 000 m2, velký areál proměnit ve velké multifunkční sportovně-relaxační centrum pro širokou veřejnost.

NOVINKY V AREÁLU 2016

Každým rokem se daří obohatit areál o nové prvky, provozy a aktivity. Součástí poslední aktuální rekonstrukce, která proběhla před začátkem sezóny 2016, je kromě aplikace nového designu provozů, vybudování zcela nového, velkého a komfortního prostoru pro občerstvení a odpočinek, rekonstrukce komunikací a odpočinkových mol, vybudování nových krytých prostorů pro hudební a kulturní produkce, a mnoho dalších vylepšení.
Těšíme se na Vaši návštěvu, která Vás jistě přesvědčí o tom, že Žluté lázně jsou nejen unikátním historickým fenoménem, ale především “živým” a stále atraktivním místem pro zábavu, sport i odpočinek!

Kontaktní formulář:

 

Naši partneři

")